ติดต่อ

( พันธมิตร / ผู้ร่วมมือ )

Facebook IG Line

ติดต่อ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (ให้บริการเป็นภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)

GAREY LAB

(KOREA OFFICE)

ออฟฟิศ

+(82)70-4671-4561 
+(82)10-7777-4561

อีเมล

gareylab2014@gmail.com

_เวลา 09:00 - 18:00 น. (จันทร์-ศุกร์)/วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์)

GAREY LAB

(THAI OFFICE)

ออฟฟิศ

+(66)80-238-4877
+(66)90-945-2190

อีเมล

gareylab2014@gmail.com

_เวลา 09:00 - 18:00 น. (จันทร์-ศุกร์)/วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์)

ติดต่อเรา

บริษัท กาเร แอสเสท จำกัด

2/19 ถนนวิภาวดี แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

30-5, Kkachisan-ro 4-gil,
Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

OFFICE

+(66)90-945-2190 (TH)
+(66)80-238-4877 (KOR, ENG)

+(82)70-4671-4561
+(82)10-7777-4561

SOCIAL